-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przedmiot działalności spółki 

Przedsiębiorstwo 
data publikacji: 12-01-2006 | 10:32
data ostatniej modyfikacji: 06-11-2012 | 12:16

Przedmiotem działalności Spółki jest:      

 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej.
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.
 • Produkcja barwników i pigmentów.
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych.                         
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych.
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych.
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących.
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych.
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Naprawa i konserwacja  maszyn.
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
 • Dystrybucja  energii elektrycznej.
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych  towarów.
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków.
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych   prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • Transport drogowy towarów.
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 • Pozostała działalność wydawnicza.
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi  lub dzierżawionymi.
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • Pozostałe badania i analizy techniczne.
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie  indziej niesklasyfikowane.
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.
 • Działalność związana z pakowaniem.
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej  niesklasyfikowana,
 • Handel energią elektryczną.

 

 

Liczba odwiedzin: 57979

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

"Polfa" Spółka Akcyjna;

ul. Aleksandra Fleminga 2; 03-176 Warszawa;

tel. (+48 22) 510-80-01, 510-80-02

Realizacja: Ideo