-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje kontaktowe 

data publikacji: 22-02-2007 | 13:52
data ostatniej modyfikacji: 04-02-2013 | 15:24

 Dane teleadresowe:

Siedziba Spółki: Warszawa

Organ rejestracyjny: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS 0000027471
Regon 010721743
NIP 525 - 000 - 05 - 64

kapitał zakładowy: 87 590 000, 00 zł
kapitał wpłacony:    87 590 000, 00 zł

adres: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. Fleminga 2, 03 – 176 Warszawa
www.polfa-tarchomin.com.pl

telefony:

centrala:

+48 (022) 510  80 01

+48 (022) 510  80 02

 

sekretariat:

+48 (022) 811  03  51

+48 (022) 510  80  63 fax

 

dział sprzedaży krajowej:

+ 48 (022) 811 95 00

+ 48 (022) 510 80 79

tel./fax + 48 (022) 510 90 43

 

dział eksportu:

+48 (022) 510 90 17

+48 (022) 510 88 73 

 

kancelaria ogólna:

+48 (022) 510  80  21 fax

 

Liczba odwiedzin: 57979

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne

"Polfa" Spółka Akcyjna;

ul. Aleksandra Fleminga 2; 03-176 Warszawa;

tel. (+48 22) 510-80-01, 510-80-02

Realizacja: Ideo